fbpx
Urban Garden Tarkett

Urban Garden - Tarkett

Дрвото како подна облога е анти алергиско и атрактивно решение, што го прави идеално за фамилијарниот дом. Но што уште е потребно да знаете?

Често прашање е што е разликата помеѓу класичен (солид) и Tarkett.

Сличности

-Замена на даските
-Одржување
-Можност на хобловање
-Состав од 100% дрво

tarkett

Разлики

1. Конструкција

Класичен:
-Даските се со дебелина помеѓу 9 и 23 мм со или без систем на спојување
-Направени се од едно парче дрво

Таркет:
-Даски со дебелина 14 мм од три слоеви на дрво
-Горен слој – Тврдо дрво
-Среден слој – Боровина, смрека, јеловина
-Долен слој –Поледински фурнир
-Вкрстена конструкција на повеќе слојниот паркет
-Ја зголемува стабилноста
-Ја намалува природната работа (промена) на дрвото до 70%

2. Заштита на околина

Од 1м3 тврдо дрво се добива
-30 м2 класичен паркет
-150 м2 повеќеслоен паркет

Паркетот Tarkett e високо ресурсно штедлив производ кој ја чува природната средина.

tarker 2

3. Гаранција

-Класичен паркет – 2 години задолжителна законска гаранција
-Повеќеслоен паркет – Производителот дава гаранција до 30 години

Leave a Reply