fbpx

Еден од нашите приоритети е врвен квалитет во секој чекор на изградбата на објектите.

Затоа, во нашиот прв блог ќе се занимаваме со темата Изолација, како еден од  најважните фактори при носење на одлука за купување на стан.

Кога станува збор за станбена изолација, веднаш погодувате дека пред сè се работи за топлинска или термоизолација и звучна или акустична изолација.

Секој градежен објект е потребно да има квалитетна термоизолација, бидејќи со неа се спречувааат губитоците на топлина во зима и прегревање на просториите во лето. На тој начин вие заштедувате енергија, што значи дека заштедувате пари, но и ја заштитувате вашата животна средина. Со добра термоизолација, може да се намали вкупното губење на топлина на објектот од 40-80%.

Доколку зборуваме за звучна изолација, материјалите треба да имаат својство да го спречуваат пренесувањето на звукот од еден простор во друг, се разбира не целосно изолирање на сите извори на бука, туку намалување на пренесувањето на силните звуци.

Подолу се задржуваме на три дела  од градењето кои го решаваат овој проблем, а тоа се квалитетни надворешни, преградни ѕидови и квалитетни подови.

Надворешни (Фасадни) ѕидови

При градењето на новиот објект, многу време посветивме на избор на материјали кои ќе ги комбинираме во надворешните ѕидови. Во градбата на надворешниот ѕид влегува енергетски блок, графитен стиопор и акрилна завршница, со завршна обработка од Knauf/ Baumit.

За таа цел, избравме блокови за ѕидање од нашите проверени производители Младост. Нивните енергетски блокови се природен и еколошки производ, кој има добра акумулација на топлина, и овозможува добра звучна изолација. Фасадните ѕидови на становите се предвидени да бидат изведени од енергетски керамички блок со д=20 cm

Подолу може и сликовито да се увидат разликите меѓу енергетскиот блок (долу лево), оној што ние го користиме во нашите градби и станадрдниот блок (долу десно). Благодарение на повеќекоморната структура, а со тоа и поголемата густина на самиот блок, се подобруваат својствата на самиот блок, т.е тој има подобра топлинска и звучна изолација.

ЕНЕРГЕТСКИ БЛОК

СТАНДАРДЕН БЛОК

Кон надворешната страна, блоковите се изолирани со графитен експандиран полистирен од 10 cm, над кој се нанесува мрежа и завршен слој од акрилен фасаден малтер.

Графитниот експандиран полистирен има својство да ја зголемува термоизолацијата за 20%. Фасадниот стиропор има сива боја, бидејќи содржи графитни парчиња кои заради своите рефлекциски својства овозможуват подобра изолација од белиот стандарден стиропор.

Тоа само по себе значи дека е потребна помала дебелина од овој слој за да постигне иста изолација како белиот. Покрај подобрите изолациски својства, графитниот стиропор и не е штетен за околината, е со постојани димензии, не иритира и не се рони и е едноставен за вградување.

Изолациониот материјал е лепен и анкериран (во шах поле на секои 50см) за ѕидната површина за да не дојде до одлепување и паѓање на големи фасадни парчиња.

Третиот и последен дел се акрилната завршницаи фасадната боја кои се од познати и признати брендови како Knaufи Baumit.

 Од внатрешна страна фасадните ѕидови се обработени со машински гипсан малтер.

Внатрешни (Преградни)ѕидови меѓу станови

Кога станува збор за составот на преградните ѕидови, предвиден е енергатски блок од Младост со димензии од 10, 12, 20 и 25 зависно од позицијата на ѕидот.кој поради дебелината и повеќето комори ќе обезбеди и термичка и звучна изолација.

Вториот дел е облогата од URSA/Knauf insulation стаклена (или камена) волна – поставена дополнително да ги задоволи потребите за звучна и топлотна изолација.

 

Облогата од две гипс плочи од едната страна на блокот, кои се финализирани со машински гипсан малтер, глетување и боја се главен фактор кој придонесува за висока звучна изолација на позицијата – преградни ѕидови стан со стан.

Внатрешно ѕидот зависно од позицијата, кога претставува преграда меѓу влезен ходник на стан и заеднички ходник е обработен со машински гипсан малтер, додека кога претставува преграда помеѓу бања или кујна со заеднички ходник тогаш е обработен со цементен малтер над кој е нанесена хидроизолација и се лепени керамички плочки.

ПОДОВИ

Пливачките подови на носечката конструкција не се поставуваат директно, туку од неа се одвоени со звучно апсорпциона изолација која го пригушува звукот. За звучна и топлотна изолација е изберена Ursa /Кnauf Insulation стаклена (камена) волна од 2 см, над која доаѓа кошулка и завршниот дел од плочки или таркет.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *