fbpx

ДАЛИ СТЕ ПОДГОТВЕНИ ЗА

КОМФОРНИ ПАРКИНЗИ

Во станбено-деловниот комплекс Урбан Гарден се предвидени 495 паркинг места, од кои 45 се наменети за деловниот простор, а сместени во партер зоната, додека останатите 450 паркинг места се предвидени за станбениот дел и се распоредени на 3 подземни нивоа, каде воедно се сместени и подрумските простории за потребите на станарите.

Пристапот со моторно возило до подземните три нивоа е обезбеден преку посебни рампи за влез и излез. Воедно, сите станари корисници на паркинг местата  преку скалишните јадра имаат обезбеден  директен пристап до станбениот дел.

На сите три подземни нивоа за потребите на паркирањето е предвидено инсталирање на систем од канали за довод на свеж воздух и одвод на гасови од моторните возила, кој ке биде поврзан со детектори за СО2 преку кои ќе се регулира режимот на работа на овој систем.

0
ПАРКИНГ МЕСТА
0
нивоа
0
ПОДРУМИ

Паркинг простор Ниво -1

НИВО -1 (-2.92 m)

Паркинг места 96

Инвалидски паркинг места 4

Вкупно 100

Подруми 7

Паркинг простор Ниво -2

НИВО -2 (-5.64m)

Паркинг места 106

Инвалидски паркинг места 2

Вкупно 108

Подруми 7

 

Паркинг простор Ниво -3

НИВО -3 (-8.36 m)

Паркинг места 110

Инвалидски паркинг места 2

Вкупно 112

Подруми 10

Изберете го најдоброто место за

вашиот автомобил

Закажи Термин