fbpx

Urban garden

станбено деловен комплекс во аеродром

Mега Акустик

Мега Доо-Куманово и Акустик Доо-Скопје се компании со препознатливи имиња на македонскиот пазар зад кои стојат многу задоволни клиенти. Заедничко за овие две компании е посветеноста на квалитет, напредок и следење на новите трендови. По успешно проектираниот, реализираниот и продадениот станбено деловен комплекс Gradia Home, ова дуо се одлучи уште еднаш да ги соедини силите и започне една нова приказна – Урбан Гарден. Дознајте повеќе за Мега Акустик на www.megaakustik.mk

03.2017

Проектирање

Urban Garden – станбено-деловен комплекс е проектиран од тимот на архитекти на Мега Акустик кои со голема посветеност се вклучија во создавањето на овој проект. Со посебно внимание се следени желбите и потребите на македонските купувачи за максимално искористен станбен простор, кои успешно се имплементирани во овој проект. Изборот на материјалите внатрешно, како и надворешно е уште една причина која ќе го прави Урбан Гарден автентичен и впечатлив во околината и пошироко.

07.2019

Дозвола за градење

Мега-Акустик доби дозвола за градење на овој станбено-деловен комплекс во Јули 2019 година.

07.2019

Подготовка на терен

Остранување на поранешни објекти присутни на локацијата.

25.07.2019

Ископ (1.5)

Ископот на Urban Garden започна од објект 1.5.

21.08.2019

Поставување на темели (1.5)

Првите темели на Urban Garden свечено ги поставивме и осветивме.

09.2019

Платформа-1 (1.5)

Армирање, шелување, бетонирање на плоча, греди и столбови.

10.2019

Платформа-1 (1.5), Платформа-1 (1.1), Ископ (1.3)

Армирање, шелување, бетонирање на плоча, греди и столбови.

12.2019

1.5 и 1.1 платформа 200

Армирање, шелување, бетонирање на плоча, греди и столбови.